VCA-VOL en VCA-VOL Examen

VCA-VOL en VCA-VOL Examen

Prijs totaal excl. BTW:  285,13 / 345,00 incl.btw
Duur: 12 uur ( 3 dagdelen )
Geldigheid: 120 maanden

Bent u operationeel leidinggevende bij een aannemer of bent u ZZP-er? Dan moet u het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben. Daarmee geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft. 

shutterstock_20419381

Veel ongevallen en bijna-ongevallen zijn terug te voeren op gebrek aan kennis of onvoldoende bewustheid van de risico’s bij diegenen die het werk uitvoeren of die daarbij direct betrokken zijn, bijvoorbeeld de leidinggevende. Werkgevers zijn vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht hun werknemers instructie te geven over veiligheid.

Belangrijke verbeteringen in de veiligheidsprestaties kunnen dan ook bereikt worden door meer en betere, op veiligheid gerichte scholing van de medewerkers, met als doel vergroting van de kennis en vaardigheden en de bewustwording van veiligheidsrisico’s.

De module veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA leidt op voor het examen VCA VOL. Deze module heeft als doel om de cursisten uitgebreide kennis en begrip te laten opdoen over basisregels op het gebied van veiligheid. Het VCA VOL certificaat is 10 jaar geldig.

Cursus inhoud
Een aantal onderwerpen die tijdens de cursus worden behandeld:

– VCA; wat, waarom en hoe
– Risico analyse (RI)
– Veiligheidswetgeving
– Gevaarlijke stoffen

Dagdeel 1 en 2: wetgeving, gevaren, ongevallen, veiligheid, rechten, procedures, voorbereiding noodsituaties
Dagdeel 3: gevaarlijke stoffen, branden en explosies, arbeidsmiddelen, specifieke werkzaamheden, elektriciteit en straling, ergonomie, persoonlijke beschermingsmiddelen. Afsluiting: theorie-examen

Cursusduur
1,5 dag, 3 dagdelen. (bij InCompany maatwerk mogelijk)

Beginsituatie
Er zijn geen specifieke toelatingseisen. Deze VCA VOL cursus is bestemd voor iedere leidinggevende die in het kader van VCA het certificaat ‘Veiligheid voor leidinggevenden VCA’ moet halen en richt zich op veilige uitvoering van werkzaamheden en minimalisering van risico’s.

Toetsing en certificering (los van de cursus in te schrijven)
De VCA VOL cursus wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Het afsluitende examen is erkend door het ECABO, NIKTA en NSVV.

Aantal deelnemers
Maximaal 10 personen per instructeur.

Leeftijd
Minimaal 16 jaar oud.

Richtprijs
VCA VOL opleiding 3 dagdelen €285,13 excl. BTW per cursist.
Extra kosten: VCA vol examen €99,- excl. BTW per cursist.

Dit is inclusief:
·          locatie voor theorie- en praktijklessen
·          lesmateriaal
·          examengelden en certificaat
·          instructeurs
·          koffie / thee