VCA opleidingen

VCA Examen

Er worden twee veiligheidskwalificaties verplicht gesteld voor twee belangrijke doelgroepen, namelijk:

1. Basisveiligheid VCA (B-VCA) voor operationele medewerkers en

2. Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA), voor diegenen die leiding geven aan de operationele medewerkers.

Deze laatste kwalificatie is volledig gebaseerd op de oude kwalificatie Veiligheid voor Leidinggevenden VCA (VCA VOL), met daarin geïntegreerd een aantal aspecten uit Basisveiligheid die noodzakelijk worden geacht voor leidinggevenden.

VCA Basis

De kwalificatie Basisveiligheid VCA omvat basiskennis van onder meer: Wet- en regelgeving, begrip ‘risico’, preventie, beheersmaatregelen, oorzaken, ijsbergtheorie, herkennen onveilige handelingen en situaties, ongevallenrapportage, werkvergunningen, gevaarlijke stoffen, branden, explosie, besloten ruimtes, gereedschappen en machines, hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen, werken op hoogte, lassen, elektriciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen.

VCA VOL

De kwalificatie Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA omvat kennis van onder meer: Wet- en regelgeving, Europese richtlijnen, ontstaan van ongevallen, basisoorzaken, ijsbergtheorie, methodes om veilig werken te bevorderen, herkennen onveilige handelingen en situaties, organiseren/houden van toolbox vergaderingen, VCA-certificering, werkvergunningen, veiligheidsprocedures, taakrisicoanalyse, gevaarlijke stoffen, risico en beheersmaatregelen van geluid, elektriciteit, straling, asbest, bedrijfsnoodplan, ergonomie met daarin geïntegreerd de voor de leidinggevende noodzakelijk geachte aspecten uit Basisveiligheid VCA.