VCA Basisveiligheid en VCA basisveiligheid examen

VCA basis

VCA Basisveiligheid en VCA Basisveiligheid Examen

VCA Basisveiligheid met VCA Basisveiligheid Examen (1 dag)

Prijs totaal excl. BTW: € 220,- / € 266,20 incl.btw
Duur: 8 uur
Geldigheid: 120 maanden

U kunt bij ons ook het basis VCA examen in een andere taal (other language) dan het Nederlands/ Engels doen.

Het is voor bedrijven die VCA gecertificeerd zijn, verplicht om medewerkers in voldoende mate te scholen en in het bezit te laten zijn van een geldig VCA diploma.
Er zijn twee mogelijkheden. Met het Basis Veiligheid VCA diploma (B-VCA) laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is in de VCA. U geeft daarmee dus aan, dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen.

Indien u een leidinggevende functie heeft, dan dient u het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VCA-VOL) te hebben. Daarmee geeft aan dat u zelf veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft.

De 2-dagdelen basiscursus VCA Basisveiligheid (B-VCA) is speciaal bedoeld voor personen die voor hun werkzaamheden het VCA Diploma moeten hebben en zekerheid willen op slagen.
Met behulp van de duidelijke e-learning worden de cursisten door een ervaren instructeur voorbereid op het B-VCA examen, waar de cursus mee wordt afgesloten. Tezamen met een presentatie worden de meest noodzakelijke zaken behandeld welke terug kunnen komen in het examen.

De 2 dagdelen VCA basisveiligheid cursus is bestemd voor medewerkers van bedrijven die werkzaam zijn in onder andere de aannemerij, (petro-)chemische industrie, metaal, elektro, transport en logistiek, etc

Voor de VCA Basis en VCA-VOL kan er apart een examen worden aangevraagd. U dient zelf de e-learning nogmaals te bestuderen en zich in te schrijven op een los examen.

U kunt vanaf 8 personen het VCA examen op de eigen bedrijfslocatie door ons laten afnemen (INCOMPANY).

Het VCA examen is inclusief het certificaat en het veiligheidspasje in creditcard formaat.

Voorleesexamen (ook CBT, dit is mondeling examen via de computer)
Voor kandidaten die moeite hebben met lezen of dyslectisch zijn, kunnen meedoen aan een voorleesexamen VCA Basis. Bij een voorleesexamen VCA Basis examineert een examinator een beperkt aantal kandidaten die moeite hebben met lezen. Het is een regulier examen waarbij de 40 meerkeuze vragen en antwoordmogelijkheden in een rustig tempo worden voorgelezen. De kandidaat vult zelf de antwoorden in op het antwoordformulier.

Het examen duurt maximaal 2 uur. Een kandidaat is geslaagd wanneer hij minimaal 28 vragen goed beantwoord heeft. Het VCA voorleesexamen is niet aangepast, maar de wijze van examineren is makkelijker voor de kandidaat.

U kunt het VCA voorleesexamen selecteren voor de inloopcursus of voor de reguliere examens in het online inschrijfproces. Let op dat u zich aanmeld voor een Examen mondeling (CBT).

Let op: bij het voorlees examen wordt het examen letterlijk voorgelezen, er is geen ruimte voor vragen behalve de vraag ‘kunt u de vraag nogmaals voorlezen’.

Overigens is het sinds 2007 niet meer toegestaan om een voorleesexamen af te leggen voor VCA-VOL.

Weten of je geslaagd bent?
Enkele dagen na het examen worden de behaalde VCA-diploma’s in het Centraal Diplomaregister vermeld. Wie NIET is geslaagd, staat er NIET in vermeld. Klik op deze link om de geldigheid van je diploma te checken.

Talen
De VCA Basis examens zijn ook te volgen in verschillende talen o.a. in het

Portugees, Frans, Duits, Hongaars, Slowaans, Roemeens, Turks en Pools.

Examen op aanvraag via cursus@abcdehbo.nl


Tijdens het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:
– Wet- en regelgeving
– Risico’s van Ongevallen
– Gevaarlijke stoffen
– Brand gevaar
– Explosie gevaar
– Werken in afgesloten ruimten
– Veilig werken met elektriciteit
– Veilig werken met gereedschap
– Veilig werken met hijswerktuigen en heftrucks
– Veilig werken op hoogte
– Tillen, struikelen, uitglijden en vallen
– Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Doel van de cursus
Na afronding van de cursus Basisveiligheid VCA bent u in staat onveilige en ongezonde situaties beter te herkennen. U kunt maatregelen nemen om risico’s te vermijden in gevaarlijke omstandigheden en hebt kennis van beschikbare hulpmiddelen op het gebied van veiligheid. Ook hebt u inzicht in de Arbo-wet.

Vooropleiding
Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Wel moeten de deelnemers begrijpend kunnen te lezen.

Lunch
Bij de training is de lunch bij de prijs inbegrepen.

Locatie-eisen VCA Examen Incompany
– De opdrachtgever zorgt voor een geschikte examenruimte die aan de volgende criteria moet voldoen
– Elke deelnemer heeft een eigen tafel en stoel
– De gezichten van de kandidaten zijn dezelfde kant op gericht
– De afstand tussen de tafels is minimaal 1,5 m.
– Er is voldoende verlichting
– Er is geen storend geluid
– Er heerst een passende temperatuur
– Er is een opvangruimte voor deelnemers die het examen hebben afgerond