U21-1 EHBO ( onderweg ) code 95

Naast de reguliere EHBO cursus is registratie CBR/ CCV Code 95 mogelijk
Prijs per cursist/ registratie : € 37,50 / € 45,37 incl.BTW
Duur: 8 uur ( 2 dagdelen )
Geldigheid: 12 maanden

Doel van de cursus is het bewust leren omgaan met veiligheidssituaties en hoe er gehandeld moet worden in het geval van ongelukken. Er wordt geleerd
om zowel persoonlijke als andermans veiligheid in ogenschouw te nemen, hoe levensreddend gehandeld kan worden en hoe er opgeschaald moet worden
naar externe hulpdiensten..

De cursus U21-1 EHBO onderweg wordt gegeven volgens de richtlijnen en lesmethode Oranje Kruis, is goedgekeurd door het CBR/ CCV (Contactcommissie Vakbekwaamheid) en geeft met deze dag cursus recht op 7 accreditatiepunten in het kader van code 95. De cursus kan jaarlijks worden herhaald.