PHV ( Particuliere HulpVerlening )

Particuliere HulpVerlening ( PHV ) is bedoeld om letsel en (brand) schade aan jezelf, jouw familie, buren, kennissen, andere verwanten en jouw woning zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.

Als het geen doorsnee Cursus mag zijn.
Hoe zorg ik ervoor dat deze cursus Realistisch, Anders en Uniek is ??
* Dit kan ik doen door ervoor te zorgen dat deze cursus boeiend is en blijft tevens is het een bewustwording van de cursist…

 Het hele gezin kan PHV-er worden ook Junior HulpVerlener ( JHV ) met een echt certificaat.
Taken van een PHV-er kunnen zijn:

 1. het verlenen van eerste hulp bij diverse ongevallen ( vallen, snijden etc.)
 2. het beperken en bestrijden van een beginnende brand (elektriciteitsbrand, kortsluiting, frituurbrand, vlam in de pan etc.)
 3. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle bewoners en andere mensen (en dieren) in uw woning
 4. het alarmeren van de Ambulance en andere hulpverleningsinstanties bij een ongeval, brand of andere calamiteiten

De PHV-er is de voorpost-( gids) functie van Ambulance en andere hulpverleningsinstanties: de tot Particuliere HulpVerlener getrainde personen kunnen dan snel reageren bij een beginnende brand of bij een ongeval.

Heeft u al gedacht aan de brandwerendheid van uw woning,
– vluchtwegen in geval van een noodsituatie (zijn uw ramen en/of deuren snel te openen?),
– aanwezige detectie apparatuur (rook- en koolmonoxidemelders),
– blusmiddelen (brandblussers: Sproeischuim blussers blusdekens),
– vluchtmasker
– vluchtladder,
– life hammer,
– EHBO koffer

Hoe handelt u in een noodsituatie? Allemaal zaken die uw leven kunnen redden!

DOEL

 1. verbetering huissituatie
 2. snellere actie bij incidenten
 3. minder of geen letselschade
 4. minder of geen materiaalschade
 5. ondersteuning hulpdiensten

PROGRAMMA

Inhoud van de PHV cursus:

 1. Eerste Hulp; bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, bloedsomloopstoornissen, uitwendige bloedingen, brandwonden, botbreuken, oogletsel
 2. Beperking en bestrijding van een beginnende brand; gebruik veiligheidsvoorzieningen, brandpreventieve maatregelen, de branddriehoek, de ontwikkeling brand
 3. Ontruiming; begeleiding van een ontruiming, vluchtroutes, vluchtmiddelen
 4. Communicatie; het melden van een ongeval of brand, informeren van hulpverleningsdiensten, gebruik communicatiemiddelen

WAAR

ABCD BHV verzorgt de PHV cursus bij jouw op locatie.

WANNEER

Een PHV cursus duurt 1 dagdeel met telkens een groep van max. 8 personen.
Hierbij heb ik voldoende tijd om u theoretisch te instrueren en vervolgens u te begeleiden tijdens het praktijkgedeelte. Bij beide onderdelen bent u in de gelegenheid vragen te stellen. Beide onderdelen worden door mij begeleid.

Tijden: 08.00 – 12.00 of 13.00 – 17.00

Daarnaast bestaat de mogelijkheid tegen een aantrekkelijk tarief de volgende elementen aan te schaffen:
brandblussers,
Vluchtmaskers
blusdekens,
rook- en koolmonoxidemelders,
EHBO koffers,
vluchttrap/-ladder,
life hammers,
AED.