Levensreddend handelen

Prijs: € 150 excl. btw / € 181,50 incl. btw
Duur: 6 uur 1 dag ( 2 dag- delen )
Geldigheid: 12 maanden

Op ieder mens rust de plicht naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een verpleegkundige en/of instructeur Eerste Hulp.

Tijdens de cursus Levensreddend handelen Eerste Hulp Basis krijgt u informatie over de basisprincipes van Eerste Hulp, de Keten van Overleven en Acute hulpverleningsprocedure. Daarnaast is er tijdens de cursus veel ruimte voor het oefenen van diverse levensreddende vaardigheden.

Dit certificaat is ook geldig als LEH deelcertificaat van de Bedrijfshulpverleningscursus (BHV).

Cursus inhoud
Tijdens deze cursus wordt het onderdeel Levensreddend handelingen Eerste Hulp (LEH) behandeld. Dit onderdeel wordt zowel theoretisch als praktisch behandeld. Zo krijgt u uitleg, hoe u onder andere verbanden moet aanleggen en hoe te reanimeren met een AED. Dat oefent u op een pop. Daarnaast wordt uitgelegd hoe een AED

te gebruiken. Aan het eind van deze dag wordt de behandelende stof getoetst d.m.v. een schriftelijk examen. Dit examen geeft bij het afleggen met een goed gevolg recht op een Levensreddend handelen Eerste Hulp certificaat.

Introductie
• Basisprincipes Levensreddend handelen Eerste Hulp
• Keten van Overleven
• Acute hulpverleningsprocedure

Dit is inclusief:
– Locatie voor theorie- en praktijklessen
– Lesmateriaal
– Examengelden en certificaat
– Instructeurs
– Koffie / thee
– Uitgebreide lunch

Beginsituatie
Er zijn geen specifieke toelatingseisen.

Toetsing en certificering
Er wordt u een examen afgenomen, waar bij goed gevolg een NVB, of Nikta®
Het Oranje kruis diploma wordt uitgereikt. Dit certificaat is ook geldig als LEH deelcertificaat van de Bedrijfshulpverleningscursus (BHV).