instructeur BOC NIKTA®

BOC instructeur

In de markt bestaat er behoefte aan een persoonscertificering die een kandidaat in staat stelt als (freelance-)instructeur zelfstandig een opleiding Brand, Ontruiming & Communicatie te verzorgen en te examineren.

Opleiding tot Brand, Ontruimen en Communicatie (BOC) instructeur volgens het NIKTA® certificaat regeling..

Om personen te certificeren op het taakgebied Brand, Ontruiming en Communicatie
( BOC ) , als onderdeel van BHV, dient een instructeur daartoe bevoegd te zijn. Door, nadat je bij ABCD BHV geslaagd bent als NIKTA® Instructeur Brand, Ontruiming en Communicatie, met NIKTA® een certificatieovereenkomst aan te gaan, kan je voortaan zelf cursisten opleiden en aansluitend examineren. Geslaagde cursisten ontvangen een internationaal erkend NIKTA® certificaat kleine blusmiddelen, in combinatie met Acute Zorg/ EHBO instructeur schap kun je ook de cursus Bedrijfshulpverlener gaan verzorgen. Indien je hiertoe niet zelf gekwalificeerd bent of wilt worden, en je wilt toch BHV trainingen geven, kun je voor dat doel de samenwerking zoeken met een Acute Zorg/ EHBO instructeur

De geldigheid van het certificaat Instructeur BOC is 2 jaar, waarna je dus weer opnieuw examen moet doen. Je voldoet hierdoor aan de vereiste kwalificatie om de volgende NIKTA®-certificatieregelingen uit te voeren.

Vereisten:
Om deel te kunnen nemen, dien je in het bezit te zijn van een geldig BHV certificaat met als aanvulling ploegleider BHV.

Je kunt deze certificaten uiteraard ook voorafgaand aan de NIKTA® BOC Instructeur opleiding halen.

Zowel de basis BHV cursus als de cursus tot Ploegleider, duren beide 2 dagen.

Examinering en certificering:
Cursisten dienen middels het slagen voor een examen (theorie en praktijk) aan te tonen over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om in aanmerking te komen voor toekenning van het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Instructeur Brand, Ontruiming en Communicatie’.

Komende cursussen

1 a 2 dagen in de maand.

Vrijdag 8 september 2022

Maandag 17 oktober 2022

Let op * de opleiding/ cursus start bij minimaal 4 inschrijvingen.