Basis BHV praktijkdag i.c.m E-Learning

BHV Basis + AED, Praktijkdag

Richtprijs inloopcursus
Basis ABCD EHBO/ ABCD BHV e-learning certificering online, 1 jaar toegang op de inlog,
voor € 82,65 excl. BTW per INLOG. (geen extra kosten).
– Basis BHV PRAKTIJK deelcertificering 1 dag, 2 dagdelen,
voor € 160,– excl. BTW per cursist. (geen extra kosten)
Dit is inclusief:
locatie voor praktijklessen
lesmateriaalexamengelden en certificaat
koffie / thee
uitgebreide lunch

Prijs totaal : € 242,65 excl.btw / € 293,60 incl.btw
Duur: 6 uur
Geldigheid: 12 maanden

Tijdens deze cursus wordt naast Levensreddend handelen Eerste Hulp (LEH) ook Brand Ontruiming en Communicatie (BOC) behandeld.
Zo krijgt u uitleg, hoe u het beste het slachtoffer kan benaderen, hoe verbanden aan te leggen en te reanimeren met een AED. Dat oefent u op een pop.
Daarnaast wordt uitgelegd hoe u een AED (automatische externe defibrillator) te gebruiken (LEH). Een Brand wel of niet te benaderen, te blussen met de juiste blusmiddelen of het pand te ontruimen met de juiste communicatie (BOC).
Aan het eind van de cursus wordt de behandelende stof getoetst d.m.v. een schriftelijk examen. Dit examen geeft bij het afleggen met een goed gevolg recht op een Bedrijfshulpverleningscertificaat.

Introductie
• Basisprincipes Bedrijfshulpverlening
• Veilig hulpverlenen
• Acute hulpverleningsprocedure

Dit is inclusief:
– Locatie voor theorie- en praktijklessen
– Lesmateriaal
– Examengelden en certificaat
– Instructeurs
– Koffie / thee
– Uitgebreide lunch.

Beginsituatie
Er zijn geen specifieke toelatingseisen.

Toetsing en certificering
Er wordt voor elk deelcertificaat een examen afgenomen, waar bij goed gevolg een ABCD BHV, NVB, of Nikta diploma wordt uitgereikt. Deze twee deel certificaten zijn geldig als bedrijfshulpverleningscertificaat (BHV).