Herhaling Eerste hulp aan Kinderen ( HEHaK

Herhaling Eerste hulp aan Kinderen i.c.m. e-learning

Prijs totaal :  99,18 excl. BTW / 120,00 incl. BTW
Duur:l 8 uur 1 dag klassikaal ( 2 dagdelen ) / 4 uur e-learning & 4 uur praktijk
Geldigheid: 12 maanden

over EHaK Eerste Hulp aan Kinderen
Deze uitgebreide e-learning Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen bereidt je optimaal voor op alle verschillende ongevallen en ziekten bij baby’s en kinderen. Na het succesvol afronden van de ca. vier uur durende module weet jij wat te doen bij allerlei soorten letsels en ken je de theorie van reanimeren. De e-learning module vormt tevens een optimale voorbereiding op de praktijkcursus.

Kinderen zijn onderzoekend van aard en zien vaak gevaren niet op tijd aankomen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Gelukkig is een ongeluk meestal niet ernstig van aard, maar toch moeten zo’n 140.000 kinderen een bezoek brengen aan de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis.

Ouders, maar ook mensen die beroepsmatig te maken hebben met kinderen (gastouders, pedagogische medewerkers, leerkrachten, etc.), zijn de eerstaangewezen om acute zorg te verlenen bij een ongeval. In veel gevallen is dat het plakken van een pleister, maar soms is het letsel ernstiger van aard. Zeker als de verwonding van ernstige aard is en de professionele hulpdiensten zijn nog niet gearriveerd, dien je de aanrijdtijd te overbruggen middels het verlenen van Eerste Hulp aan Kinderen. Daartoe moet je wel weten hoe te handelen.

Het volgen van een cursus Eerst hulp aan Kinderen , om te kunnen handelen ingeval van een ongeluk bij een kind, is daarom geen overbodige luxe.

De onderdelen die in de cursus Eerste Hulp aan Kinderen aan bod komen, zijn:

* De verschillen in eerste hulp tussen kinderen en volwassenen.
* Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp.
* Het controleren van de vitale functies.
*Het bewusteloze slachtoffer.
* Het slachtoffer met een bedreigde ademhaling.
* Het slachtoffer met een circulatiestilstand of dreigende circulatiestilstand.
* Uitwendige verwondingen, bloedingen, shock.
* Het slachtoffer met brandwonden.
* Het slachtoffer met botbreuken, kneuzingen/verstuikingen en ontwrichting.
* Het slachtoffer met een vergiftiging.
* Het slachtoffer met oogletsel.
* Specifieke letsels bij kinderen: insectenbeten, tandletsel, amputatie.
* Ziektebeoordeling en zorg voor het zieke kind.

Je krijgt zowel theorie als praktijkles en de cursus wordt afgesloten met een doorlopende theorie- en praktijkexamen.

Na het volgen van de cursus heb je de zekerheid dat je weet wat je moet doen bij ongelukken en houd je het hoofd koel als er professionele hulp geregeld moet worden. De geslaagde cursist ontvangt het Oranje Kruis persoonscertificaat
‘Eerste hulp aan Kinderen’.

Gastouders kunnen dit certificaat in het kader van de eisen in de Wet kinderopvang laten registreren bij de GGD.

Geldigheid certificaat: 1 jaar.